کاربردپذیری فرم ها در وب – اصول اولیه

کاربردپذیری، فراتر از طراحی ، رنگ ، نقش ، استفاده از دکمه های جذاب و پلاگین های جاوا اسکریپتی جالب است. استفاده از این امکانات، لازم است، اما کافی نیست. چرا که در نهایت سهولت دسترسی و معماری اطلاعات است که کاربر را به ادامه ی فعالیت در سایت شما تشویق میکند. مطالبی که در ادامه میخوانیم، بر اساس آنالیز آمار، حرکت نگاری، تست های موردی و مطالعات گسترده حاصل شده است که به صورت خلاصه مطرح میشوند و استفاده از آنها بسیار ساده خواهد بود.

دیگر نوشته ها