اندکی تجربه در مدیریت ارتباط با مشتری

چندسالی میشه که ما داریم گروهی کار میکنیم، با مشتری های متعدد، از قشرهای مختلفی در ارتباط بودیم. تجربیات بسیاری هم بدست آمد که سعی میکنم به دیگران انتقال بدم. این تجربیات به گونه ای بود که اولین قراردادی که من برای طراحی و توسعه یک وبسایت امضا کردم، نصف یک صفحه A4 بود، در حالی که آخرین قراردادم یازده صفحه هست. خب توی هر قراردادی، تجربیاتی حاصل شد که به اون قرارداد اولیه اضافه کردم. یک سری تجربیاتی که فک میکنم واقعا میتونه برای همه ما مفید باشه رو به طور خلاصه اینجا مینویسم:

دیگر نوشته ها