توسعه کسب و کار آنلاین با بهره گیری از ایمیل مارکتینگ درست

میدانیم که صرفا داشتن یک سایت کافی نیست. اما لازم است. یکی از کانالهای ارتباطی با کاربران که همیشه در توسعه، نقش بسیار پُررنگی را ایفا کرده است، بحث خبرنامه و ارسال ایمیل به کاربران است. حتی میتوان گفت، کاربران و ایمیلهای ارسالی به آنها، به نوعی سرمایه ی شما محسوب می‌شوند. اما موضوع مهم، محتوای ایمیل و رعایت یک سری اصول و اخلاق در ارسال ایمیل است که تعیین کننده بازخورد نهایی خواهد بود. به سادگی میتوان یک لیست چند میلیون ایمیلی را بدست آورد و با یک نرم افزار رایگان شروع به ارسال ایمیل کنیم. اما آیا این کافیست؟ همه چیز به همین ارسال ختم می‌شود؟ هدف از ارسال این ایمیل ها چیست؟ در مقابل،  چه انتظاری از دریافت کنندگان دارید؟ در ادامه به بیان برخی اصول و معیارهای قابل توجه در این زمینه می‌پردازیم.

دیگر نوشته ها